Suunnittelemme kokonaisuuksia

Tarjoamme avaimet käteen -periaatteella kaikki palvelut, joita moderni näyttelysuunnittelu vaatii. Kuljetamme käsikirjoitusta käsi kädessä interaktiivisuuden kanssa, muotoilemme informaation istumaan tilaan ja pidämme huolta prosessin sujuvuudesta. Mitä kokonaisuuden suunnittelu tarkoittaa konkreettisesti? Mitä hyötyä siitä on näyttelyn tilaajalle?

Yhteistyön merkitys

Hyvä tapa aloittaa uusi yhteistyö on käydä läpi näyttelyn tavoitteet. Näyttelyn konseptin kiteyttäminen yhteisen keskustelun tai työpajan kautta kannattaa tehdä heti aluksi. Konseptin muotoilu selkeyttää näyttelyn keskeistä sisältöä, sanomaa ja näkökulmia, mikä helpottaa työskentelyä myös projektin myöhemmissä vaiheissa. Kun konsepti muotoillaan yhdessä koko työryhmän kanssa, saadaan kaikki mukaan kulkemaan kohti yhteistä päämäärää.

Mitä prosessin aikana tapahtuu?

Alussa on hyödyllistä päästä tekemään vapaata ideointia siten, että kaikki ideat uskalletaan sanoa ääneen ja käydä läpi. Seuraavaksi tutkitaan mitä ideoita voidaan toteuttaa, priorisoidaan tavoitteet, tehdään budjettilaskelmia ja laaditaan realismiin perustuvat aikataulut. Usein loistaviakin ideoita joudutaan eri syistä hylkäämään tässä vaiheessa. Kun kohteet on valittu toteutukseen, niistä piirretään tekniset piirustukset, niitä käydään läpi toteuttajien kanssa, niihin tehdään tarkennuksia ja tarkennusten tarkennuksia.

Sitten alkaa varsinainen rakentaminen ja lopuksi kokonaisuuden pystyttäminen. Kaiken kanssa samaan aikaan juoksee valosuunnittelu, teknologian suunnittelu, grafiikan suunnittelu, tilasuunnittelu, sisältöjen muokkaaminen, käännökset ja niin edelleen jatkuvassa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Monialainen ja ammattitaitoinen suunnitteluryhmä voi ottaa huomioon realistisesti koko prosessin siten, että työskentely säilyy miellyttävänä projektin kiireistenkin hetkien aikana.

Näyttelyn käsikirjoituksesta

On olemassa useita kiinnostavia tapoja aloittaa näyttelyn sisällön suunnittelu. Olemmekin löytäneet työkaluja, joilla voi tutkia tehokkaasti eri lähestymistapoja käsikirjoitukseen ja joiden avulla voidaan tuoda virkistäviä näkökulmia tuttuihinkin aihepiireihin.

Perinteisesti ulkopuolinen näyttelysuunnittelija tulee mukaan, kun näyttelykäsikirjoitus on jo tehty. Olemme kuitenkin huomanneet, että on hyvä pohtia yhdessä tilaajan kanssa näyttelyn tavoitteita ennen kuin näyttelykäsikirjoitusta aletaan kirjoittamaan.

Miksi näin?

Näyttelykäsikirjoitukselle ei ole olemassa mitään kiinteää formaattia. Käsikirjoitukseksi voidaan nimittää näyttelyn tekstejä mutta myös kaikkia muita sisältöjä ja niiden sovittamista näyttelytilaan. Näyttelykäsikirjoitus voi syntyä samaan aikaan kun varsinaista näyttelyn suunnittelutyötä tehdään. Kun käsikirjoitusta aletaan kirjoittaa vasta näyttelykonseptin kiteyttämisen jälkeen ja yhdessä sovittujen teemojen ja ideoiden pohjalta, ei tehdä lopputuloksen kannalta turhaa työtä, mikä säästää sekä aikaa että rahaa.

Jos näyttelykäsikirjoitus on täysin valmis ennen kuin suunnittelutyö alkaa, on syytä varautua siihen, että sovitettaessa käsikirjoitusta käytettävissä oleviin tiloihin ja resursseihin jotakin joudutaan leikkaamaan usein väkisinkin pois.

Teknologia ei ole itseisarvo

On tärkeää pohtia missä kohtaa näyttelyä teknologiasta on aidosti hyötyä, jotta se auttaa ymmärtämään, eläytymään ja samaistumaan. Missä näyttelyn aineistossa piilevät ne aarteet, joissa on eniten potentiaalia niin kutsutuiksi elämyskohteiksi? Kuinka ne tulisi toteuttaa siten, että käyttäjän kokemus säilyy keskiössä? Teknologian käyttö ei itsessään takaa hyvää näyttelyä. Tärkeintä on se, mitä sen avulla ilmaistaan ja saavutetaan.

Kävijäkokemus

Tehtävämme on ajatella lopputulosta näyttelykävijän näkökulmasta. Mitä odotuksia näyttelyvierailla on? Kuinka heidät voi yllättää? Kuinka annostella tietoa siten, että se on omaksuttavissa? Näyttely on tapahtuma. Se täytyy kokea paikan päällä, ja viesti sen kiinnostavuudesta tulee olla helposti jaettavissa ystäville ja tuttaville.