Betoniunelmia – ja muita näkymiä 1970-luvun arkkitehtuuriin

Idealismin, tulevaisuudenuskon ja elementtirakentamisen arvonpalautus

Tällä vuosikymmenellä unelmoitiin talouskasvusta, hyvinvoinnista ja tasa-arvosta. Lähiö oli monen töiden perässä kaupunkiin muuttaneen uusi kotipaikka.

Näyttely avaa näkymiä 1970-luvun arkkitehtuuriin ja ajan ilmiöihin. Se kertoo aatteista ja yhteiskunnallisista edistysaskelista, jotka ohjasivat arkkitehtien työtä aikana, jolloin hyvinvointivaltiota rakennettiin, kaupungit kasvoivat ja asuntorakentaminen oli vilkkaimmillaan. Paljon vanhaa sai väistyä suurempien talojen ja tehokkaampien liikenneväylien tieltä. Teollinen, toistoa ja samankaltaisuutta korostanut järjestelmäarkkitehtuuri ja eri suuntiin laajeneva ruutukaava sopivat aikakauden yleispätevyyden eetokseen.

Betoniunelmia kutsuu aistimaan 1970-luvun henkeä. Se houkuttelee kuvittelemaan, miltä hyvin varusteltu, betonielementeistä rakennettu lähiökoti leikkipihoineen tuntui ensimmäisistä asukkaistaan. Esille nousevat 1970-luvun helmet eri rakennustyypeistä – teatterit, kaupungintalot, yliopistorakennukset, kirkot, tehtaat ja vesitornit. Näyttely haastaa pohtimaan, mikä on tämän peruskorjausikään ehtineen rakennuskannan arvo ympäristössämme nyt. Sen kautta avautuvat ajan arkkitehtuurin moninaisuus ja moniarvoisuus.

Betoniunelmia jatkaa Arkkitehtuurimuseossa menneiden vuosikymmenien arkkitehtuuria käsittelevien näyttelyjen sarjaa, jossa on nyt saavuttu 1970-luvulle asti. Sen ovat kuratoineet Arkkitehtuurimuseon tutkimuspäällikkö Petteri Kummala, näyttelyamanuenssi Jutta Tynkkynen ja tekniikan tohtori ja Aalto-yliopiston arkkitehtuurin vanhempi lehtori Anni Vartola.

Valokuvat

Marc Goodwin

 

Kuraattorit /
Kuratorer /
Curators
Petteri Kummala
Jutta Tynkkynen
Anni Vartola

Projektinjohto /
Projektledning /
Project management
Jenni Helenius

Näyttelysuunnittelu
& graafinen suunnittelu /
Utställningsdesign
& Grafisk design /
Exhibition design 
& graphic design
Good Kombo Oy
Tuomas Siitonen
Johannes Nieminen

Vastaava 
näyttelymestari / 
Ansvarig 
utställningsmästare / 
Lead exhibitions 
technician
Timo Vikkula

Viestintä & 
markkinointi /
Kommunikation & 
marknadsföring /
Communication &
marketing
Salla Bedard
Ilona Hildén
Arja-Liisa Kaasinen
Anni Koponen
Kobra Agency

Yleisötyö /
Publikarbete /
Public engagement
Arja-Liisa Kaasinen
Jemina Lindholm
Kaura Raudaskoski

Arkkitehtuurikävelyt,
opastukset & työpajat /
Arkitekturvandringar, guidade visningar och workshops /
Architecture walking tours, 
guided tours and workshops
Lotta Aulamo
Annabel Kajetski
Irina Kreer-Boulay
Suvi Meskus
Hilla Männikkö
Oskari Nyyssölä
Kokoelmien taustatyö /
Samlingarnas
bakgrundsarbete /
Collections research
Antti Aaltonen
Anna Autio
Joona Rantasalo

Pienoismallien konservointi /
Skalmodellkonservering /
Conservation of scale models
Antti Aaltonen

Digitointi /
Digitalisering /
Digitization
Teemu Parviainen
Osmo Viskari

AV-tuotannot /
AV-produktioner /
AV productions
Anni Koponen
Jonni Roos & Raimo Uunila
Tuomas Uusheimo

AV-tekniikka /
AV teknik /
AV technology
Timo Vikkula
Fantomatico Oy

Videoiden tekstitys /
Videotextning /
Video subtitling
Anni Koponen
Spoken.fi

Näyttelyrakenteet /
Utställningsstrukturer /
Exhibition setworks
Mytime Oy

Näyttelynrakennus /
Utställningsbyggnad /
Exhibition build
Anders Bergman
Janne Hartikainen
Jan Konsin
Kim Somervuori
Philippe Sobolev
Mytime Oy

Graafinen tuotanto &
asennus /
Grafisk produktion & arrangemang /
Graphic production &
installation
Hansaprint Oy
Mohikaani Oy
Käännökset /
Översättningar /
Translations
Gareth Griffiths & 
Kristina Kölhi
(englanti / 
engelska / 
English)
Saliven Gustavsson
(ruotsi / 
svenska / 
Swedish)

Näyttelylainat /
Utställningslån /
Exhibition loans
Designmuseo
Helsingin Kaupunginmuseo
Helsingin Merihaka Oy
Isku-Yhtymä Oy
Kaisa Karvinen ja Karita Rytivaara, Kuunteluharjoituksia-työryhmä
Petteri Kummala
Museo Leikki
Anni Vartola

Kiitämme /
Vi tackar /
We thank
Vilhelm Helander
Staffan Lodenius
Heli Paakkonen
Marja Rautaharju
Saara ja Sari Vesikansa
Suomalaisen kirjallisuuden seura
Kynnys ry
Tanhuniityn asukasyhdistys

Näyttelyssä esillä olevat piirustukset ja niiden reproduktiot omistaa Arkkitehtuurimuseo (MFA) 
ellei toisin mainita.

Utställningens ritningar 
samt deras reproduktioner 
ägs av Arkitekturmuseet 
(MFA) om inte annat anges.

The drawings and their reproductions in the exhibition are the property of the Museum of Finnish Architecture (MFA), unless otherwise stated.