Kansallismuseo, esihistoria

Lähtökohtana kymmenen tuhatta vuotta esihistoriaa. Kymmeniä tuhansia arkeologisia löytöjä. Temaattinen käsikirjoitus kronologisen sijaan.

Kuinka nostaa esiin pienet hauraat esineet?

Arkeologiset löydöt ovat usein pieniä fragmentteja. Yksityiskohdat ovat muinaislöydöissä erittäin tärkeitä, joten niitä haluttiin tuoda esiin. Käytimme näyttelyssä valkoista taustaväriä, joka paljastaa parhaiten esineiden muodot, mutta myös auttaa kävijöitä katsomaan tuhansia vuosia vanhoja esineitä osana modernia maailmaa. Rakenteissa tai näyttelygrafiikassa ei käytetty tehostevärejä, jotta esineiden niukka värimaailma pääsisi esiin. Näyttelyn ainoa väri on esineissä itsessään.

Muotoilufilosofia kuului: Annetaan esineiden olla näyttelyn tähtiä, asetetaan design taka-alalle ja käytetään muotoilua vain oleellisen informaation välittämiseen. Kävimme keskustelua esineiden merkityksistä ja tarkoituksista museon asiantuntijoiden kanssa ja valitsimme yhdessä mukaan vain kiinnostavimmat ja tärkeimmät löydöt, jotta esillä olevat esineet saisivat ansaitsemansa huomion. Huolellinen ja harkittu valaistus oli välttämätöntä esineiden säilymisen kannalta, mutta myös esineiden katsomisen ja kokemisen kannalta oleellista.

Informaation tasot

Näyttelyssä tarjotaan tietoa kolmella eri tasolla. Ylin otsikkotaso välittää välttämätöntä informaatiota. Otsikoista tehtiin kokonaisia lauseita, jotka sisältävät kiinnostavaa oleellista tietoa sellaisille kävijöille, jotka eivät halua lukea pitkiä tekstejä. Näyttelyn läpi ei yksinkertaisesti ole mahdollista kulkea saamatta informaatiota. Kiinnostuneet voivat lukea lisätietoa näytöiltä, mutta raskaat tekstimassat eivät pääse hallitsemaan tilaa. Tavoitteena oli pitää kokonaisilme keveänä ja hengittävänä ja asettaa esineet pääosaan. Yksi tärkeimmistä kohderyhmistä ovat lapset ja nuoret, joten tarjotun tiedon ymmärrettävyyteen ja selkeyteen kiinnitettiin huomiota.

Työkalut asiakkaalle

Näyttelyssä on käytössä kuusi erilaista kerronnan keinoa: elokuvat, äänet, vuorovaikutteisuus, informaatiografiikka, kuvitukset ja tekstit. Teimme asiakkaalle työkalut sisältöjen muokkaamista ja tuottamista varten. Noudatimme juuri valmistunutta Kansallismuseon uutta graafista ilmettä ja muokkasimme siitä näyttelykäyttöön sopivan version. Kävijätutkimusten mukaan kävijöiden näyttelyssä viettämä aika on yli tuplaantunut aiempaan esihistorianäyttelyyn verrattuna, vaikka tila on aiempaa pienempi.

Valokuvat

Titus Verhe, Panu Heikkilä

 

Kansallismuseon näyttelytyöryhmä
Nationalmuseets utställningsteam
The National Museum’s exhibition working group
Hanna Forssell
Päivi Roivainen

Virpi Akolahti
Elina Anttila
Stina Björklund
Eero Ehanti
Frida Ehrnsten
Noora Huumo
Mari Karjalainen
Minerva Keltanen
Heikki Kettunen
Pia Klaavu
Hanna Korhonen
Juuso Koskinen
Jutta Kuitunen
Hanna Kääriäinen
Enni Lappela
Tomi Nikander
Reijo Pasanen
Päivi Pykälä-Aho
Leena Ruonavaara
Jari Valo
Tuomas Vuo
Elisa Väisänen
Jesper Wallenius

Käsikirjoitus
Manus
Scripted by
Vesa-Pekka Herva
Antti Lahelma

Näyttelysuunnitteluryhmä
Utställningsdesign
Exhibition planning group
Panu Heikkilä
Tuomas Siitonen
Antti Auvinen
Johannes Nieminen
Hanna Haaslahti
Eero Erkamo

Näyttelyarkkitehtuuri
Utställningsarkitektur
Exhibition architecture
Tuomas Siitonen
Antti Auvinen

Näyttelygrafiikka
Utställningsgrafik
Graphic design
Johannes Nieminen

Digitaaliset ja vuorovaikutteiset kohteet
Digitala och interaktiva applikationer
Digital and interactive applications
Fantomatico Oy /
Panu Heikkilä
Hanna Haaslahti
Jari Lehtinen

Valosuunnittelu
Ljusplanering
Lighting design
Eero Erkamo

Äänisuunnittelu
Ljudplanering
Sound Design
Mika Niinimaa

Digitaalinen sisällöntuotanto
Digital innehållsproduktion
Digital content provision
Fantomatico Oy
Testifilmi Oy /
Jussi Eerola
Oioi Collective Oy /
Antti Kaukinen
Jooni Oy /
Joni Lyytikäinen
Kuutti Rocks Oy /
Ville Räty
Dave Berg

Kuvitukset
Illustrationer
Illustrations
Karri Kuoppala
Jukka Pylväs

Kattoholvin maalaus
Målning av takvalv
Ceiling vault paintings
Jani Tolin

Valokuvat
Fotografier
Photographs
Museovirasto
Jukka Parkkinen
Kiira Sirola
Tuija Wetterstrand
Johannes Wilenius

Esiintyjät
Skådespelare
Performers
Hanni Haapaniemi
Unto Haaslahti
Olli Hakkarainen
Mikko Heimola
Joni Karjalainen
Sakari Saaristo
Juuso Vattulainen
Sami Viljanmaa
Santeri Virtanen
Pyry Veteli
Teemu Väisänen
Julius Väliaho
Elina Väänänen

Käännökset
Översättningar
Translations
Frida Ehrnsten
(ruotsi / svenska / Swedish)
Jüri Kokkonen
(englanti / engelska / English)

Kiitämme
Tack till
With thanks to
Ville Auvinen
Pepita Ehrnrooth-Jokinen
Ilkka Haaslahti
Petri Halinen
Ben Henriksson
Petteri Häkkinen
Mika Ihanus
Jukka Illman
Aku Kanerva
Juha Kivelä
Kauri Klemelä
Ville Kokkonen
Henry Kolehmainen
Timo Kukko
Tomi Lakonen
Anna Lehtinen
Ildikó Lehtinen
Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander
Kimmo Levä
Rainer Mahlamäki
Kristiina Mannermaa
Jouni Marjamäki
Lasse Mattila
Vilma Melasniemi
Tiina Mertanen
Mikko Moilanen
Muhammad Muhammad
Alex Näsi
Esko Pakarinen
Ahti Pellinen
Sari Pouta
Atte Pylvänäinen
Tuula Pöyhönen
Teppo Reivo
Jaana Riikonen
Ville Rohiola
Heikki Rosti
Juha Ruohonen
Santeri Saastamoinen
Kati Salo
Uljas Semin
Johanna Seppä
Petra Sormunen
Riku Sourama
Cesilie Sundman
Leena Söyrinki-Harmo
Miikka Tallavaara
Sanna Teittinen
Jelle van der Beek
Anna Wessman
Helsingin yliopisto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Oulun yliopisto
Geologian tutkimuskeskus
Kierikkikeskus
Sommelo ry.