Kansallismuseo, esihistoria

Lähtökohtana kymmenen tuhatta vuotta esihistoriaa. Kymmeniä tuhansia arkeologisia löytöjä. Temaattinen käsikirjoitus kronologisen sijaan.

Kuinka nostaa esiin pienet hauraat esineet?

Arkeologiset löydöt ovat usein pieniä fragmentteja. Yksityiskohdat ovat muinaislöydöissä erittäin tärkeitä, joten niitä haluttiin tuoda esiin. Käytimme näyttelyssä valkoista taustaväriä, joka paljastaa parhaiten esineiden muodot, mutta myös auttaa kävijöitä katsomaan tuhansia vuosia vanhoja esineitä osana modernia maailmaa. Rakenteissa tai näyttelygrafiikassa ei käytetty tehostevärejä, jotta esineiden niukka värimaailma pääsisi esiin. Näyttelyn ainoa väri on esineissä itsessään.

Muotoilufilosofia kuului: Annetaan esineiden olla näyttelyn tähtiä, asetetaan design taka-alalle ja käytetään muotoilua vain oleellisen informaation välittämiseen. Kävimme keskustelua esineiden merkityksistä ja tarkoituksista museon asiantuntijoiden kanssa ja valitsimme yhdessä mukaan vain kiinnostavimmat ja tärkeimmät löydöt, jotta esillä olevat esineet saisivat ansaitsemansa huomion. Huolellinen ja harkittu valaistus oli välttämätöntä esineiden säilymisen kannalta, mutta myös esineiden katsomisen ja kokemisen kannalta oleellista.

Informaation tasot

Näyttelyssä tarjotaan tietoa kolmella eri tasolla. Ylin otsikkotaso välittää välttämätöntä informaatiota. Otsikoista tehtiin kokonaisia lauseita, jotka sisältävät kiinnostavaa oleellista tietoa sellaisille kävijöille, jotka eivät halua lukea pitkiä tekstejä. Näyttelyn läpi ei yksinkertaisesti ole mahdollista kulkea saamatta informaatiota. Kiinnostuneet voivat lukea lisätietoa näytöiltä, mutta raskaat tekstimassat eivät pääse hallitsemaan tilaa. Tavoitteena oli pitää kokonaisilme keveänä ja hengittävänä ja asettaa esineet pääosaan. Yksi tärkeimmistä kohderyhmistä ovat lapset ja nuoret, joten tarjotun tiedon ymmärrettävyyteen ja selkeyteen kiinnitettiin huomiota.

Työkalut asiakkaalle

Näyttelyssä on käytössä kuusi erilaista kerronnan keinoa: elokuvat, äänet, vuorovaikutteisuus, informaatiografiikka, kuvitukset ja tekstit. Teimme asiakkaalle työkalut sisältöjen muokkaamista ja tuottamista varten. Noudatimme juuri valmistunutta Kansallismuseon uutta graafista ilmettä ja muokkasimme siitä näyttelykäyttöön sopivan version. Kävijätutkimusten mukaan kävijöiden näyttelyssä viettämä aika on yli tuplaantunut aiempaan esihistorianäyttelyyn verrattuna, vaikka tila on aiempaa pienempi.

Valokuvat

Titus Verhe, Panu Heikkilä