Designmuseo, Lorem ipsum

Näyttely ilman kuvia. Näyttely teksteistä, ajatuksista ja julkilausumista. Näyttely joka kysyy: mitä on olla graafinen suunnittelija?

Näyttely, jossa ei haluttu tuottaa roskaa

Näyttely käsittelee muuttuvaa yhteiskuntaa sekä poliittisia kysymyksiä siitä, mikä on graafisen alan työntekijän asema tulevaisuudessa. Suunnittelun lähtökohta oli siis korostetun idealistinen. Päätimme käyttää Designmuseon varastosta löytyviä valmiita rakenteita, jotka voidaan tulevaisuudessa käyttää jälleen uudelleen.

Näyttely, jossa puhutaan politiikkaa

Mitä seuraa suunnittelijoiden keskinäisestä kilpailusta ja yhteistyön puuttumisesta? Miltä tulevaisuus näyttää, jos kaikki taistelevat toisiaan vastaan? Kysymykset olivat mustavalkoisia, vaikka vastaukset useimmiten eivät. Päätimme ottaa suunnittelun lähtökohdaksi korostetun mustavalkoisen maailman, jolla halusimme sekä provosoida näyttelyvieraita että luoda voimakkaan visuaalisen tilakokemuksen. Typografiassa käytettiin ainoastaan suomalaisten kirjainmuotoilijoiden fontteja. Designratkaisuja tehdessämme kävimme ideologista keskustelua yhdessä kuraattoreiden kanssa. Tähtäsimme mahdollisimman perusteltuun ja läpinäkyvään prosessiin ja lopputulokseen.

Näyttely, jossa viestintä oli oleellinen osa suunnitteluprosessia

Näyttely päätettiin toteuttaa täysin ilman kuvia. Tästä seurasi pohdinta kuvista, joita näyttelystä otetaan ja jaetaan sosiaalisessa mediassa. Otimme näyttelyn suunnittelussa tämän huomioon siten, että maksimoimme kohteiden visuaalisuuden somelevitystä ajatellen. Näyttely saikin runsaan somenäkyvyyden, ja kävijämäärät ylittivät tavoitteet.

Valokuvat

Paavo Lehtonen

Näyttelyn kuraattorit:
Kiia Beilinson & Arja Karhumaa

Näyttelyarkkitehtuuri ja -grafiikka:
Tuomas Siitonen & Johannes Nieminen

Tuotanto: Grafia